Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Pediatrický seminár 2017

    22. 02. 2017 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka, Martin

Všeobecné informácie

Podujatie je hodnotené kreditným systémom CME
Pasívna účasť                                       4 kredity
Aktívna účasť
domáci autor prednášky                       3 kredity
domáci spoluautor prednášky               2 kredity
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

Registračný poplatok 0 €


Registrácia online prosím TU kliknúť.


Registrácia - Poštou na adresu: A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava,
Telefonicky: 02/5564 7247, 0911 038 002, e-mail: steiningerova@amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top