Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Pediatrický seminár 2017

    22. 02. 2017 | Hotel Turiec Andreja Sokolíka, Martin

Program

Program
14:00 – 14:15

Privítanie, úvod do problematiky
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
14:20 – 15:20

Dieťa s rastovou retardáciou
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
15:20 – 15:30

Diskusia
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
15:30 – 16:00

Kliešťová encefalitída a praktické rady pre lekára prvého kontaktu
doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
16:00 – 16:45 

Bezpečnosť liečby rastovým hormónom
MUDr. Alena Szökeová
16:45 – 17:30

Kazuistiky
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD., MUDr. Alena Szökeová
17:30 – 18:00

Diskusia
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD., MUDr. Alena Szökeová

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top