Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXII. ČERVENKOVE DNI
    PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

    24.-25. 4. 2017 | Hotel Stupka Horná Lehota,
    Tále, 977 01 Brezno

Výbor a sekretariát

Odborný výbor konferencie
doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mimoriadny profesor
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
RNDr. MUDr. Mgr. Ján Mikas, PhD., MPH
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Organizačný výbor
doc. MUDr. Mária Avdičová PhD.
MUDr. Jana Kerlik PhD.
MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
DAHE Ivana Pasztorová
DAHE Blažena Pohančaníková

Organizačný sekretariát
A-medi management, s. r. o.
Ing. Dana Lakotová
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
0903 224 625
marketing@amedi.sk
www.amedi.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top