Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXII. ČERVENKOVE DNI
    PREVENTÍVNEJ MEDICÍNY

    24.-25. 4. 2017 | Hotel Stupka Horná Lehota,
    Tále, 977 01 Brezno

Dôležité informácie

Formy prezentácie: prednášky, postery, (trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných)
Technické vybavenie: multimediálna projekcia
Začiatok: 24. 4. 2017
Registrácia: od 10:00 hod.

Konferenčný poplatok:
Členovia Sevs Nečlenovia
1 deň 10 € 15 €
2 dni 20 € 30 €

Prvý autor prezentácie (prednáška, poster) je oslobodený od platenia konferenčného poplatku.

Iné poplatky:
Obed 24.4.2017 Obed 25.4.2017 Diskusný večer 24.4.2017
8 € 8 € 10 €

Spôsob platby
• prevodom na účet
• v hotovosti pri registrácii

majiteľ účtu:
A-medi management, s.r.o.

Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 240417
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka
V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely
identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
24.04.2017                                       5 kreditov

25.04.2017                                       4 kredity

Aktívna účasť:

domáci autor prednášky                  10 kreditov
domáci spoluautor prednášky            5 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top