Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. Východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura

    07. 06. 2017 | LF UPJŠ Trieda SNP 1, Košice

Dôležité informácie

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk
mobil: 0903 224 625
A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 5€

Platba v hotovosti na registrácii. 

POTVRDENÉ KREDITY (lekár, sestra, lekárnik): 5 kreditov

Do diskusie budú zaradené odpovede na Vaše otázky, ktoré zasielajte spolu s návratkou
do 31. 05. 2017 na adresu: A-medi management s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
alebo prostredníctvom online registrácie.

Generálny partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top