Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. Východoslovenský vakcinačný deň Louisa Pasteura

    07. 06. 2017 | LF UPJŠ Trieda SNP 1, Košice

PROGRAM

Program 07. 06. 2017

12:30 – 13:30 Registrácia


13:30 Otvorenie a predstavenie účastníkov

• 20 rokov - príhovor zakladateľov…
   MUDr. Čulmanová Andrea PhD., doc. PharmDr., Fargašová Jadwiga, PhD.

• Potenciál vakcín pre postexpozičnú aplikáciu

   prof. MUDr. Oleár Vladimír, CSc.

• Postexpozičná imunizácia proti vírusovej hepatitítíde typu A

   doc. MUDr. Kohl Igor, CSc.

• Osýpky, Mumps a rubeola a možnosť využitia postexpozičnej imunizácie

   doc. MUDr. Avdičová Mária, PhD.

• Možnosti využitia vakcín v nemocničnej praxi

   MUDr. Šimurka Pavol, PhD.

• Postvakcinačná imunita a možnosti liečby preventabilných ochorení

   MUDr. Urbančíková Ingrid, PhD., MPH

• Aktuálne problémy preventabilných infekcii na východnom Slovensku

   MUDr. Seligová Jana, PhD.

• Panelová diskusia


doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.
primárka oddelenia klinickej farmakológie
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
predsedníčka SEVS

Generálny partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top