Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VAKCINOLÓGIA A VYUŽITIE MATEMATICKÉHO
    MODELOVANIA V EPIDEMIOLÓGII CHORÔB PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM IV.

    12.9.2017 | JLF UK Martin
    Edukačné centrum Malá Hora 4B

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

VEDECKÝ VÝBOR WORKSHOPU
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc.
prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

HLAVNÁ TÉMA
Vakcinológia a využitie matematického modelovania v epidemiológii osýpok

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 10 €
Platba v hotovosti pri registrácii.
(zahŕňa účasť na workshope, potvrdenie o účasti s kreditmi CME, občerstvenie)

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 83101 Bratislava
Ing. Dana Lakotová, tel.: 0903 224 625, e-mail: marketing@amedi.sk

PODUJATIE JE ZARADENÉ DO KREDITNÉHO SYSTÉMU CME - pasívna účasť 3 kredity 


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top