Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VAKCINOLÓGIA A VYUŽITIE MATEMATICKÉHO
    MODELOVANIA V EPIDEMIOLÓGII CHORÔB PREVENTABILNÝCH OČKOVANÍM IV.

    12.9.2017 | JLF UK Martin
    Edukačné centrum Malá Hora 4B

PROGRAM

PROGRAM

k stiahnutiu vo formáte pdf TU

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top