Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 32. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA

    22. - 23. 9. 2017 | Doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

Ubytovanie

UBYTOVANIE
Pre pozvaných hostí a prednášajúcich
(Pasívni účastníci si ubytovanie zabezpečujú individuálne)


Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne – Staré Hory
Rezervácia ubytovania cez A-medi managemet.
e-mail: paulenova@amedi.sk

Pensión St. Maria – Staré Hory
tel.: 0918/810 134
e-mail: ubytovanie@pensionstmaria.sk

Penzión Daymont – Staré Hory
tel.: 048/419 91 05
e-mail: info@daymont.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top