Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XV. CELOSLOVENSKÁ
    KONFERENCIA SESTIER
    PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    10. 10. 2017 | Krajský úrad Prešov
    Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Dôležité informácie

Miesto konania
Krajský úrad Prešov
Námestie mieru 3
080 01 Prešov

Termín konania
10. – 11. október 2017

Hlavné témy
Kaleidoskop perspektív a možností v starostlivosti o fyziologického novorodenca
Varia

Program 
10. 10. 2017 – Registrácia od 7:30
11. 10. 2017 – Registrácia od 8:00

Dôležité dátumy
Prihláška k aktívnej účasti: do 15. 09. 2017
Prihláška k pasívnej účasti: do 30. 09. 2017

Počet účastníkov konferencie je limitovaný.

Prihlášku prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu www.amedi.sk, prípadne mailom na marketing@amedi.sk, alebo poštou na adresu organizačného sekretariátu.

Uprednostňujeme online registráciu.

Trvanie prednášok: 10 minút
Forma prezentácie: Prednáška / Poster (o zaradení príspevku rozhoduje organizátor)Hlavný partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top