Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XV. CELOSLOVENSKÁ
    KONFERENCIA SESTIER
    PRACUJÚCICH V NEONATOLÓGII

    10. 10. 2017 | Krajský úrad Prešov
    Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Registrácia a poplatky

Potvrdenie o účasti
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Registračný poplatok
Registračný poplatok do 30. 09. 2017 na mieste 
Členovia SSSaPA pri SLS 10 € 15 €
Členovia SKSaPA 10 € 15 €
Nečlenovia 15 € 20 €

Zvýhodnené poplatky platia pri platbe prevodom na účet, pri dodržaní stanovených
termínov. Prvý autor je oslobodený od platby registračného poplatku.

Pracovný večer 10. 10. 2017 o 19:00: 15 €
– v historickej sále divadla Jonáša Záborského

Obed 10. 10. 2017: 8 €
Obed pre účastníkov sa bude podávať v Reštaurácii Klub
– Odborový dom kultúry Prešov Námestie mieru č. 1.

Spôsob platby
– v hotovosti pri registrácii alebo prevodom na účet
– majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o

Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 101017
Poznámka: meno účastníka

V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.

Hlavný partner

Partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top