Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 145. INTERNISTICKÝ DEŇ

    23.11.2017 | Hotel Saffron Radlinského 27,
    811 07 Bratislava

Dôležité informácie

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dátum a miesto konania
23. november 2017
Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

Témy
Endokrinológia
Zriedkavé ochorenia vo vnútornom lekárstve


Registrácia

23. november 2017 od 7:30 hod.

Registračný poplatok 
10 €
Prví autori, študenti a dôchodcovia sú oslobodení od platby registračného poplatku.

Iné poplatky

Obed + Občerstvenie 8 €
V hotelovej reštaurácií v čase obeda.
Počet lístkov je obmedzený.

Spôsob platby

• prevodom na účet
(prosíme uhradiť do 15. 11. 2017)
Majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 231117
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

• v hotovosti pri registrácii


V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.

Pri registácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:
23. 11. 2017                       5 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autor prednášky                  10 kreditov
domáci spoluautor prednášky            5 kreditov
zahraničný autor prednášky             15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky     10 kreditov

Generálny partner

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

surinova.silvia@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top