Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Manažment pacientov s fibriláciou predsiení

    23. 05. 2017 Poprad<br>24. 05. 2017 Nitra<br>30. 05. 2017 Prešov<br>31. 05. 2017 Žilina<br>07. 06. 2017 Trenčín

Dôležité informácie

Termíny a miesta konania:
23. 5. 2017 Poprad – Hotel Európa
24. 5. 2017 Nitra – Hotel Mikado
30. 5. 2017 Prešov – Hotel Dukla
31. 5. 2017 Žilina – Boutique Hotel Dubná Skala
7. 6. 2017 Trenčín – Hotel Elizabeth

Odborný garant:
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Začiatok programu:
16:00 hod.

Registračný poplatok:
Registračný poplatok na mieste je 2 €.
  • zahŕňa účasť na odbornom vzdelávacom programe,
  • potvrdenie o účasti s kreditmi CME,
  • občerstvenie
Platba v hotovosti pri registrácii.

Kredity:

Podujatie je hodnotené kreditným systémom CME.

Pasívna účasť  2 kredity
Aktívna účasť
autor 3 kredity
spoluautor  2 kredity

Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity za správne vyplnenie AD testu.

Organizačný sekretariát:
Mgr. Silvia Šurinová
+421 904 948 664
surinova.silvia@amedi.sk
Amedi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top