Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Manažment pacientov s fibriláciou predsiení

    23. 05. 2017 Poprad<br>24. 05. 2017 Nitra<br>30. 05. 2017 Prešov<br>31. 05. 2017 Žilina<br>07. 06. 2017 Trenčín

Program

23. 5. 2017 Poprad – Hotel Európa
24. 5. 2017 Nitra – Hotel Mikado
30. 5. 2017 Prešov – Hotel Dukla
31. 5. 2017 Žilina – Boutique Hotel Dubná Skala
7. 6. 2017 Trenčín – Hotel Elizabeth

1.


Manažment pacienta s fibriláciou predsiení po CMP 
Prednášajúci v PP, NR, PO, TN, ZA
Leško N., Brozman M., Burdová I., Petrovičová A., Krivošík M.
30 min.
2.Edoxaban – účinnosť a bezpečnosť vo svetle výsledkov štúdie
ENGAGE TIMI AF 48 

Prednášajúci v PP, NR, PO, TN, ZA
Slanina M., Ferenčíková Z., Slanina M., Ferenčíková Z., Lariš V.
30 min.
3.


Je potrebný špecifický prístup k liečbe starších pacientov s FP? 
Prednášajúci v PP, NR, PO, TN, ZA
Slanina M., Hasilla J., Slanina M., Letavay P., Kulinová M.
30 min.
Záverečná diskusia  30 min.

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top