Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Pediatrický seminár 2017

    25. 05. 2017 | Hotel Kultúra A. Bernoláka 1397/1, 034 01 Ružomberok

Všeobecné informácie

Podujatie je hodnotené kreditným systémom CME
Pasívna účasť – 4 kredity
Aktívna účasť – domáci autor prednášky 3 kredity
domáci spoluautor prednášky 2 kredity
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)

Registračný poplatok 0 €

Registrácia - Poštou na adresu: A-medi management, s.r.o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava, 
Telefonicky: 02/5564 7247, 0911 038 002, e-mail: steiningerova@amedi.sk

Nepeňažné plnenie 
Toto podujatie podlieha nepeňažnému plneniu. Automaticky Vám bude zaslané nepeňažné plnenie za coffee break vo výške 5,70 €.
Touto cestou by sme Vás chceli informovať, že v zmysle § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov v aktuálnom znení, ste povinní vykázať nepeňažný príjem a odviesť zrážkovú daň vo výške 19 % hodnoty nepeňažného príjmu. Oznámenie o nepeňažnom príjme ste povinný podať daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom sa podujatie konalo. V tomto termíne ste povinný oznámenú daň aj odviesť daňovému úradu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top