Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Pediatrický seminár 2017

    25. 05. 2017 | Hotel Kultúra A. Bernoláka 1397/1, 034 01 Ružomberok

Program

14:00 – 14:15 Privítanie, úvod do problematiky
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
14:20 – 15:20 Dieťa s rastovou retardáciou
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
15:20 – 15:50 Diskusia 
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD.
16:00 – 16:45 Bezpečnosť liečby rastovým hormónom
MUDr. Alena Szökeová
16:45 – 17:30 Traumatické poškodenie mozgu v detskom veku
MUDr. Mikuláš Pura, PhD.
17:30 – 18:00 Kazuistiky
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD., MUDr. Alena Szökeová
18:00 – 18:30 Diskusia
doc. MUDr. Miriam Čiljaková, PhD., MUDr. Alena Szökeová, MUDr. Mikuláš Pura, PhD.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top