Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 55. Dérerov memoriál
    a Dérerov deň

    10.4.2015 | konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava

55 Dérerov memoriál

55. DÉREROV MEMORIÁL
dňa 10. apríla (piatok) 2015 so začiatkom o 9.00 h
v Kongresovej sále MZ SR, Limbová 2, Bratislava – Kramáre   

Čestné predsedníctvo:
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., FRCP
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

9.00 slávnostné otvorenie

Udelenie Dérerovej ceny – Ceny Predsedníctva SLS – za r. 2014
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Memoriálová prednáška:
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., FRCP
Transkutánna oxymetria
v klinickej praxi
 
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
prezidentka SIS
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
rektor SZU
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
dekan LF UK
prof. MUDr. Ján Benetin, CSc.
dekan LF SZU
prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.
prezident SLS
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
vedecká sekretárka SIS

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top