Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 55. Dérerov memoriál
    a Dérerov deň

    10.4.2015 | konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava

Organizačné pokyny

DÁTUM A MIESTO KONANIA
10. apríl 2015, konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR
Limbova 2, Bratislava

REGISTRÁCIA

10. apríl 2015 od 8:00 - 13:00 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

5,- €
Registrácia je možná online do 07.04.2015 (TU klik!)

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÝ POPLATOK
• prevodom na účet
   (prosíme uhradiť do 07. 04. 2015)
•  v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu:
A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 100415
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka
na účely identifikácie platiteľa.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok - 4 kredity

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc, FRCP
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

DOPRAVA

Z autobusovej stanice SAD Mlynské nivy:
- Autobusom č. 21 na zastávku SAV,
   Zo zastávky SAV trolejbusom č. 204 na zastávku Nemocnica Kramáre
- Trolejbusom č. 210 na zastávku Hlavná stanica
    Zo zastávky Hlavná stanica autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre
Zo železničnej stanice ŽSR Bratislava – Hlavná stanica:
- Autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre
Z letiska M.R. Štefánika Bratislava – Ivanka pri Dunaji:
- Autobusom č. 61 na hlavnú stanicu ŽSR
    Z hlavnej stanice ŽSR autobusom č. 32 na zastávku Nemocnica Kramáre


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top