Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 55. Dérerov memoriál
    a Dérerov deň

    10.4.2015 | konferenčné priestory Ministerstva zdravotníctva SR Limbová 2, Bratislava

Dérerov deň

VEDECKÁ PRACOVNÁ SCHÔDZA
SLOVENSKEJ INTERNISTICKEJ SPOLOČNOSTI
DÉREROV DEŇ
dňa 10. apríla 2015 (piatok) v Bratislave

začiatok o 10.00 h
10.00 –10.20

V. Mojto
Obezita - rizikový faktor obličkového ochorenia
10.20 –10.40

R. Uhliar
Manažment antikoagulačnej liečby v predoperačnej
príprave
pred nekardiálnou operáciou
10.40 –11.00
J. Murin, M. Pernický
Srdcové zlyhávanie a diabetes
11.00 –11.20

P. Jackuliak, J. Payer
Osteoporóza a diabetes mellitus
11.20 –11.40

I. Valočíková
Postihnutie obličiek pri SLE
11.40 – 12.00

E. Šteňová
Vaskulitída ako príčina horúčky neznámeho pôvodu
12.00 –13.15 Obedná prestávka

POPOLUDŇAJŠIE PREDNÁŠKY

13.15 –13.30

J. Dúbrava
Antikoagulačná liečba pri fibrilácii predsiení
13.30 –13.45


I. Lazúrová
Sledovanie pacientov s tumormi nadobličiek
a riziko opakovaných CT vyšetrení
13.45 –14.00

P. Makovický
Fábryho choroba - kazuistika
14.00 –14.15

T. Koller, J. Payer
Liekové poškodenie pečene
14.15 –14.30

Š. Hrušovský
Chronická hepatitída C - protivírusová liečba pre všetkých?
14.30 –14.45

Ľ. Skladaný, J. Šváč, L. Lipták
Akútne poškodenie obličiek pri cirhóze pečene.
HEGITO II internej kliniky SZU FNsP FDR
14.45 –15.00

M. Babčák
Etické problémy v zdravotníctve a internej medicíne

Poznámka: Z času prednášky je vyhradených 5 min na diskusiu
                  Ukončenie programu Dérerovho dňa bude o 15.00 h

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top