Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • FUNKČNÁ UROLÓGIA

    10.-11.11.2017 | Hotel Chopok Jasná

INFORMÁCIE

MIESTO KONANIA
Hotel Chopok
Demänovská dolina 20
Liptovský Mikuláš

TERMÍN KONANIA
10. – 11. november 2017

ODBORNÝ GARANT
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
viceprezident a vedecký sekretár Slovenskej urologickej spoločnosti

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prezident Slovenskej urologickej spoločnosti

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Mgr. Silvia Šurinová
A-medi management s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
mobil 0904 948 664
e-mail surinova.silvia@amedi.sk

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.

Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.

Pasívna účasť:
11. 11. 2017                                                      4 kredity
Aktívna účasť:
zahraničný autor prednášky                             15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky (prví dvaja)   10 kreditov
domáci autor prednášky                                  10 kreditov
domáci spoluautor prednášky (prví dvaja)          5 kreditov

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

surinova.silvia@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top