Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • FUNKČNÁ UROLÓGIA

    10.-11.11.2017 | Hotel Chopok Jasná

POPLATKY

POPLATKY
Registračný poplatok: 50 €

INÉ POPLATKY
Diskusný večer 10. 11. 2017: 15 €
Obed 11. 11. 2017: 10 €

SPÔSOB PLATBY
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 05. 11. 2017)
• majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 101117
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

surinova.silvia@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top