Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • FUNKČNÁ UROLÓGIA

    10.-11.11.2017 | Hotel Chopok Jasná

PRÍHOVOR

Vážené kolegyne a kolegovia.

Prvý ročník konferencie „Funkčná urológia – multidiscliplinárne sympózium“ sa bude konať v dňoch 10. až 11. novembra 2017 v Demänovskej doline v hoteli Chopok. V uplynulých rokoch bolo uskutočnených viacero podujatí, ktoré ponúkali rôzne možnosti vzdelávania v tejto oblasti urológie. Vytvorenie nového podujatia Slovenskej urologickej spoločnosti však umožňuje vytvoriť jednotnú platformu vzdelávania v oblasti funkčnej urológie. Budeme sa snažiť, aby toto podujatie bolo na Slovensku hlavnou odbornou platformou pre postgraduálne vzdelávanie v oblasti funkčnej urológie. Na rozdiel od minulosti je sympózium otvorené pre všetky farmaceutické spoločnosti, ktoré prejavia záujem podporiť túto výnimočnú formu prezentácie funkčnej urológie. Veríme, že sa tento nový odborný projekt Slovenskej urologickej spoločnosti stane podujatím, ktorého sa zúčastní čo najviac odborníkov z urológie, gynekológie, neurológie, pediatrie, rehabilitácie, internej medicíny, geriatrie a ďalších príbuzných odborov, ktoré sa stretávajú pri liečbe rôznych ochorení dolných močových ciest.
Odborný program bude tento rok zameraný na problematiku mužských symptómov dolných močových ciest a benígnu hyperpláziu prostaty. Program budú tvoriť významní domáci i zahraniční urológovia tak, aby bol pre účastníkov atraktívny.
Tešíme sa na Vašu účasť a podporu, ktorá bude dôležitá pre prípravu ďalších ročníkov sympózia pod záštitou Slovenskej urologickej spoločnosti.

Výbor Slovenskej urologickej spoločnosti.

Generálny partner

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

surinova.silvia@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0904 948 664

back to top