Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • JUBILEJNÁ 50. SPOLOČNÁ KONFERENCIA GYNEKOLÓGIE DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH

    26. - 28. 4. 2018 | Crowne Plaza Hodžovo námestie 568/2, 816 25 Bratislava

SEKRETARIÁT

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Mgr. Klára Steiningerová
+421 911 038 002
+421 2 55 64 72 47
steiningerova@amedi.sk
A-medi management, s. r. o.
Bárdošova 2,
831 01 Bratislava

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top