Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • JUBILEJNÁ 50. SPOLOČNÁ KONFERENCIA GYNEKOLÓGIE DETÍ A DOSPIEVAJÚCICH

    26. - 28. 4. 2018 | Crowne Plaza Hodžovo námestie 568/2, 816 25 Bratislava

Organizačný výbor

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.
garant podujatia

MUD r. Nataša Feráková
MUD r. Tibor Feldmár
MUD r. Miroslav Havlín
doc. MUD r. Peter Koliba, CSc.
MUD r. Richard Špaček
MUD r. Jana Skřenková
MUD r. Tamara Röhrichová
MUD r. Jana Alešová
MUD r. Leoš Teslík
MUD r. Jiří Pertl
MUD r. Hana Kosová


Za Slovenskú gynekologicko-pôrodnícku spoločnosť: doc. MUDr. Martin Redecha PhD.

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top