Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXVII. DNI MLADÝCH INTERNISTOV

    7. - 8. 6. 2018 | Penzión Čierna pani Kuzmányho 519/24, 036 01 Martin

    s medzinárodnou účasťou

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Odborný garant
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
prednosta I. internej kliniky JLF UK a UNM Martin

Vedecký výbor konferencie
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin, Martin
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., Olomouc
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc., Olomouc
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP, Košice
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., Martin
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc., Olomouc
doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., Ostrava

Organizačný výbor
doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
Slávka Ivasuková
Ivona Jančáriková

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Prezident SIS
prof. MUDr. Richard Češka, FACP, FEFIM
Predseda ČIS
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Dekan JLF UK Martin
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA
Generálny riaditeľ UNM
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
Prednosta I. internej kliniky
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Predseda SL SLS v Martine

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top