Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXVII. DNI MLADÝCH INTERNISTOV

    7. - 8. 6. 2018 | Penzión Čierna pani Kuzmányho 519/24, 036 01 Martin

Organizačné pokyny

Miesto konania
• Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin

Rokovací jazyk
• slovenský, český, anglický

Podmienky
• mladí lekári (internisti do 35 rokov)
• študenti lekárskych fakúlt zapojení do vedeckej práce vo vnútornom lekárstve

Prednáška
• 10 min. + 3 min. diskusia
• diskusia nasleduje po ukončení jednotlivého bloku
• prednáška bude striktne ukončená po uplynutí časového limitu!

Technické zabezpečenie
• multimediálna LCD projekcia

Kritéria pre hodnotenie prednášky sú nasledovné
• originálnosť
• spôsob prednesu
• úroveň dokumentácie
• dodržiavanie časového limitu
• reakcie na diskusné príspevky

Hodnotenie prednášok
• Cena predsedu Slovenskej internistickej spoločnosti
• Cena predsedu Českej internistickej spoločnosti
• Ceny Slovenskej internistickej spoločnosti
• Cena prednostu I. internej kliniky JLF UK a UNM

Registrácia účastníkov
• Penzión Čierna pani, Kuzmányho 24, Martin
07. 06. 2018 od 7.30 do 15.00
08. 06. 2018 od 7.30 do 10.00

Potvrdenie o účasti
Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Abstrakty
Abstrakt prednášky v programe WORD, veľkosť písma 12, s uvedením názvu práce, autorov, pracoviska a textu v rozsahu maximálne 220 slov prosíme zaslať do 31. marca 2018 elektronicky: ivasukova@unm.sk
Prihlášku prosíme zaslať do 31. marca 2018 elektronicky: ivasukova@unm.sk alebo poštou na adresu:
Slávka Ivasuková
I. interná klinika UNM a JLF UK
Kollárova 2, 036 59 Martin
tel: +421 43/4203 485

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top