Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXXVII. DNI MLADÝCH INTERNISTOV

    7. - 8. 6. 2018 | Penzión Čierna pani Kuzmányho 519/24, 036 01 Martin

Registračný a iné poplatky

Konferenčný poplatok
• 30 €

Iné poplatky
• Obed 07. 06. 2018 - 4 €
• Spoločenský večer 07. 06. 2018 - 6 €

Spôsob platby – Registračný poplatok
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 13. 05. 2018)
• v hotovosti pri registrácii

majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank 
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 7618

SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka


V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa. Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top