Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. Červenkove dni preventívnej medicíny

    27.-29.4.2015 | Hotel STUPKA 976 81 Horná Lehota-Tále

VÝBOR

ODBORNÝ VÝBOR KONFERENCIE
MUDr. Mária Avdičová, PhD.
doc. MUDr. Anna Egnerová, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD.
MUDr. Pavol Lokša
RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Mária Avdičová PhD.
MUDr. Jana Kerlik PhD.
MUDr. Pavol Lokša
MUDr. Viera Morihladková
Mgr. Monika Musilová
DAHE Ivana Pasztorová
DAHE Blažena Pohančaníková

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top