Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. Červenkove dni preventívnej medicíny

    27.-29.4.2015 | Hotel STUPKA 976 81 Horná Lehota-Tále

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ TERMÍNY
25. 03. 2015 prihláška na aktívnu účasť
31. 03. 2015 zaslanie abstraktu
25. 04. 2015 prihláška na pasívnu účasť
27. - 29.  04. 2015 konanie konferencie
27. 04. 2015 začiatok konferencie
27. 04. 2015 o 13:00 hod. otvorenie konferencie
29. 04. 2015 o 13:00 hod. ukončenie konferencie

ZASIELANIE PRIHLÁŠOK

Aktívna účasť

Zasielanie prihlášky na aktívnu účasť do 25. 03. 2015  a abstraktu do 31. 03. 2015
Zaslanie prihlášky na aktívnu účasť a abstraktu mailom na organizačný výbor
MUDr. Mária Avdičová, PhD., e-mail: maria.avdicova@vzbb.sk
Abstrakty budú uverejnené v zborníku registrovanom v ISBN systéme,ktorý dostanú všetci účastníci pri registrácii na CD nosičoch
Prihlášky k aktívnej účasti bez dodaného abstraktu nebudú zaradené do programu.

Pasívna účasť
Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 25. 04. 2015
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky
Online registrácia na www.amedi.sk/kongresy-podujatia (sem kliknúť)
A-medi management, s. r. o. - Ing. Dana Lakotová
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava
mobil: +421 903 224 625
e-mail: marketing@amedi.sk
www.amedi.sk

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému SACCME
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok

FORMY PREZENTÁCIE
prednášky, postery, (trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných).

TECHNICKÉ VYBAVENIE
multimediálna projekcia

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top