Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XX. Červenkove dni preventívnej medicíny

    27.-29.4.2015 | Hotel STUPKA 976 81 Horná Lehota-Tále

TÉMY

ODBORNÉ TÉMY

- Nákazy preventabilné očkovaním (výskyt, diagnostika, prevencia, opatrenia, dopad očkovania na zdravie obyvateľstva,
  plnenie NIP)

- Alimentárne nákazy
- Epidémie, kazuistiky
- Surveillance chrípky a chrípke podobných ochorení
- Prevencia nemocničných nákaz
- Skúsenosti so zabezpečovaním opatrení pri výskyte nákaz spôsobených rezistentnými mikroorganizmami v ZZ
- Epidemiológia chronických neprenosných ochorení
- Varia

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top