Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIV. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    18. 10. - 20. 10. 2018 | EXPO CENTER K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín

Poplatky

REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 31. 8. 2018  po 31. 8. 2018
Členovia SOS 70€  90€
Nečlenovia SOS 110€  130€
Mladí oftalmológovia do 30 rokov 50€ 60€

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.
Účasť je možné zrušiť v termíne do 31. 8. 2018. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 14. 10. 2018)
• v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.,
Banka: UniCredit Bank

SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003

Variabilný symbol: 181018
Poznámka: meno účastníka

INÉ POPLATKY
Obed 19. 10. 2018 – 10 €
Raut 19. 10. 2018 – 35 €
Obed 20. 10. 2018 – 10 €

SPRIEVODNÝ PROGRAM
Prehliadka hradu spojená s ochutnávkou rumu (22 €).
kapacity sú obmedzené. Možnosť zakúpenia na mieste pri registrácii.


POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top