Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXIV. VÝROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

    18. 10. - 20. 10. 2018 | EXPO CENTER K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín

Program

Štvrtok 18.10.2018

15:00 Registrácia

16:00 – 19:00 Zasadnutie výboru SOS
(Hotel Elizabeth)

Sála A
15:30 – 17:30
AngioOCT workshop* (prednášky v trvaní 20 min)
Chairman: MUDr. Zuzna Šustykevičová

1. Solníková V., (Trenčín)
Angio OCT – moderná vyšetrovacia metóda (história, princíp, fyziologický nález)

2. Pejchalová R., Gajdošová M., (Zvolen)
Naše skúsenosti s angio OCT

3. Demský P., (Banská Bystrica)
OCT Angiografia v praxi u vybraných diagnóz

4. Sanchez Chicharro D., Šafrová E., Jarabková K., Žiak P., (Martin)
OCT-Angio, our first-year experience

5. Šustykevičová Z., (Trenčín)
Angio OCT pri ochoreniach makuly

Diskusia

*Súčasťou workshopu bude prezentácia prístrojov s najnovšími technológiami angioOCT
(AngioPlex OCT, Swept Source angioOCT, AngioSpectralis OCT, Angiovue) s možnosťou
vyskúšania si klinickej práce s jednotlivými prístrojmi.

17:30 – 17:45
Prednáška podporená spoločnosťou Abbvie
Žlnay M., (Piešťany)
Úloha reumatológa v manažmente akútnej prednej uveitídy
Najnovšie poznatky v liečbe retinálnych ochorení (30 min)


17:45 – 18:15
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
Najnovšie poznatky v liečbe retinálnych ochorení (30 min)
Chairman: Mudr. Diego Sanchez Chicharro, FEBO

1. Pavlovičová G., (Nitra)
Čo je nové v liečbe VPDM?

2. Sanchez Chicharro D., (Martin)
Čo je nové v liečbe DEM?

18:15 – 19:15
Sympózium Alcon
Pokrok nezastavíš
Chairman: MUDr. Marek Káčerik, PhD.

1. Marešová K., (Olomouc)
Od tradice k inovacím

2. Škrovinová D., (Žilina)
Clareon®: Najväčšia novinka za posledných 25 rokov

3. Molnárová M., Ďuranová M., (Žilina)
AutonoMe™: Prvý a jedinečný automatizovaný predplnený zavádzací systém

4. Piovarči R., (Bratislava)
LenSx® & Clareon®: Nový štandard v chirurgii katarakty

5. Káčerík M., (Trenčín)
Alcon Experience Academy: Nová dimenzia vzdelávania

19:15
Welcome drink
(Expo center)

Sála B
16:30 – 17:15
KURZ
MUDr. Dana Sedláčková, (Trenčín)
Gonioskopia - dokonalé vyšetrenie komorového uhla

Piatok 19.10.2018
Sála A

7:30 Registrácia

8:00 – 9:30
Kazuistiky (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: MUDr. Lívia Javorská, PhD., MUDr. Pavol Kusenda, FEBO

1. Javorská L., Petrek M., Michalková M., Bratko P., Šoltýsová B., Vnenčák T., (Poprad)
Periorbitálna nekrotizujúca fascitída u dieťaťa – kazuistika

2. Kollárová A., Mráz S., Smiková D., Jančo L., Slávik R., Furdová A., (Banská Bystrica)
Multidisciplinárny prístup pri liečbe pacientky s nádorovým ochorením orbity

3. Mišutková Z., (Trenčín)
Bilaterálny MALT lymfóm orbity – kazuistika

4. Valášková J., Sitárová J., Krásnik V., (Bratislava)
Endogénna endoftalmitída – výzva

5. Ferková N., Bieliková A., Bajaček J., (Ružomberok)
Ťažká ulcerózna bakteriálna keratitída

6. Kusenda P., Hlaváčková K., Novotná B., (Bratislava)
Chronická blefarokonjunktivitída – maskujúci syndróm

7. Šulavíková Z., Káčerik M., Šustykevičová Z., (Trenčín)
Zmiešaná akantamébová a kvasinková keratitída u nositeľky kontaktných šošoviek - fotokazuistika

8. Otrošinová M., Novák J., Klofáčová E., Adámková H., (Pardubice)
Exogenní endoftalmitida

9. Pastorová R., Dzúr S., Daboczi F., (Košice)
Keď sa oplatí počkať

10. Kapitánová K., Nikel J., Žiak P., Halička J., (Martin)
Stromálne rohovkové infiltráty po akcelerovanom cross- linkingu

Diskusia

9:30 – 10:20
Slávnostné otvorenie kongresu SOS

10:20 – 10:40 Prestávka

10:40 – 11:10
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
Liečba glaukómu nie je iba o znížení vnútroočného tlaku (30 min)
Chairman: MUDr. Erika Vodrážková, MPH

1. Vodrážková E., (Bratislava)
Neuroprotektivita ako nenaplnená klinická potreba pri liečbe glaukómu

2. Praženicová M., (Banská Bystrica)
Neurodegenerácia a neuroprotektivita pri glaukóme

3. Bušányová B., (Bratislava)
Aplikácia OCT v manažmente neuropatií zrakového nervu u detí

11:10 – 12:25
Katarakta + rohovka I. (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: MUDr. Peter Žiak, PhD., MUDr. Pavol Veselý, MUDr. Adriana Smorádková

1. Vida R., Fedorová M., Žiak P., Nikel J., (Martin)
Výsledky chirurgickej liečby presbyopie metódou PRELEX na našom pracovisku

2. Žiak P., Halička J., Králik M., (Martin)
Nový typ implantátu pre FS laserom asistovanú operáciu katarakty - prvé skúsenosti

3. Sokolík J., Kišacová L., Janek A. (Trenčín)
Mydriáza – naše prvé skúsenosti s novým prípravkom použitým pri operácii katarakty

4. Šustykevičová Z., (Trenčín)
Prevencia endoftalmitídy po operácii katarakty

5. Skorkovská Š., (Brno)
Glistening a jeho klinický význam

6. Janek M., Janeková A., Zugar R., Pašta J., (Praha)
Co umí akomodační čočka?

7. Veselý P., Veselý F., Combová V., Kuriš P., (Bratislava)
2 222 operácií sivého zákalu asistovaných femtosekundovým laserom

8. Smorádková A., Piovarči R., Záhorcová M., Dubeňová N., (Bratislava)
Ako riešime vysoký astigmatizmus pri operácii katarakty u pacientov s keratokonusom

9. Brožková M., Vokrojová M., Hlinomazová Z., (Hradec Králové)
Dlouhodobé výsledky implantací asférických torických čoček

10. Robbie S., (London)
IOLS in patients with AMD

Diskusia

12:30 – 13:00
Sympózium podporené spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.
Štúdia z reálnej klinickej praxe LUMINOUS (30 min)
Chairman: Mudr. Jaroslav Hasa, PhD.

1. Štefaničková J., Hasa J., (Bratislava)
Štúdia z reálnej klinickej praxe LUMINOUS: celosvetové a slovenské výsledky po 12 mesiacoch podávania ranibizumabu u pacientov s DEM bez predchádzajúcej liečby

2. Hurčíková M., Piecková M., (Trebišov)
Štúdia z reálnej klinickej praxe LUMINOUS: celosvetové a slovenské výsledky po 12 mesiacoch podávania ranibizumabu u pacientov s vlhkou formou VPDM bez predchádzujúcej liečby

13:00 – 14:00 Obedná prestávka

14:00 – 15:30
Sekcia videoprezentácií (prednášky v trvaní 10 min)
Chairmen: MUDr. Marek Káčerik, PhD., MUDr. Mikuláš Alexík, PhD., FEBO

1. Želinská A., Augustinský B., (Košice – Šaca)
"Začalo to kataraktou..."
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.

2. Jurčišin O., Veselý P., (Poprad)
Operácia katarakty u pacienta s vrodenou anirídiou

3. Novák J., (Pardubice)
Nová platforma provedení vip fakoemulsifikace (Video)

4. Forgáč F., Pavlovičová G., Sekerešová M., (Nitra)
Vazoproliferatívny tumor sietnice – kazuistika

5. Alexík M., (Žilina)
Netradičné riešenie poúrazovej luxácie šošovky a mydriázy
(Video)

6. Káčerik M., Sedláčková D., (Trenčín)
Chirurgické riešenie sekundárneho glaukómu použitím Ahmedovho implantátu

7. Janek M., (Praha)
Akomodační čočka a refrakční překvapení

8. Žiak P., Šesták J., (Martin)
Modré oči

9. Böhm P. st., (Bratislava)
Riešenie vysokého astigmatismu po keratoplastike

Diskusia

15:30 – 16:30 Prestávka

16:00 – 16:45
Sympózium podporené spoločnosťou Bayer
Proaktívne dávkovanie pre efektívny manažment pacienta: Čo priniesli najnovšie štúdie?

1. Javorská L., (Poprad)
Nová schéma proaktívneho režimu podávania afliberceptu vo VPDM

2. Štefaničková J., (Bratislava)
Ako sa darí realizovať T&E režim v každodennej klinickej praxi?

20:00 Diskusný večer
(Hotel Elizabeth)

Sála B
11:10 – 12:25
Glaukóm, Vária (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: MUDr. Nora Majtánová, PhD., MUDr. Monika Ilavská

1. Frankovská S., (Bratislava)
Hľadanie v archíve (k nedožitému 100. výročiu narodenia...)

2. Majtánová N., Kolář P., Juhanesovičová P., Poropatichová P., (Bratislava)
Hodnotenie funkcie gangliových buniek sietnice po trabekulektómii u pacientov s primárnym glaukómom s otvoreným uhlom

3. Dzúr S., Pastorová R.,Dabozci F. (Košice)
Využitie amnionovej membrány pri filtračnej operácii glaukómu

4. Majtánová N., Koutunová S., Poropatichová P., (Bratislava)
Nové možnosti konzervatívnej liečby glaukómu pri intolerancii a neefektivite

5. Bušányová B., Tomčíková D., Gerinec A., (Bratislava)
Výsledky liečby Idebenonom u pacientov s LHON

6. Horváthová Z., Kardos L., (Galanta)
Porovnanie trifokálnych vnútroočných šošoviek so šošovkami s predĺženým fokusom – naše dlhodobé skúsenosti

7. Ilavská M., Ilavský T., (Galanta)
Veľkosť očnej štrbiny – jedna z podmienok úspechu operácie katarakty

8. Ilavská M., Ilavský T., (Galanta)
Operácia katarakty pri esenciálnej atrofii dúhovky – dokumentácia zmien na prednom segmente oka OCT

9. Majtánová N., Poropatichová P., Kolář P., Juhanesovičová P., Molitorová M., (Žilina)
Zužovanie zorného poľa... čo s tým?

Diskusia

KURZ
13:45 – 14:30
MUDr. Pavol Veselý, (Bratislava)
Prémiové implantáty - kedy a čo implantovať

14:30 – 16:00
Sietnica, Vária (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: MUDr. Zuzana Šustykevičová, MUDr. Jana Štefaničková, PhD., doc. MUDr. Peter Kolář, PhD.

1. Štefaničková J., Krajčová P., (Bratislava)
Projekt DETECT – skríningový projekt pre záchyt diabetickej retinopatie
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.

2. Molnárová M., Michalides M., Šimulčíková R., Kuková N., (Žilina)
Angio OCT analýza, posun v diagnostike a monitoringu ochorení sietnice. Kazuistiky

3. Kolář P., Juhanesovičová P., (Bratislava)
Nový pohľad na klasifikáciu získaných pachychoroidných ochorení sietnice

4. Šustykevičová Z., (Trenčín)
Sledovanie „Near Vision“ u pacientov s vlhkou formou VPDM liečených afliberceptom

5. Tomčíková D., Prepiaková Z., Kostolná B., Bušányová B., (Bratislava)
Smerovanie liečby ROP

6. Gerinec A., Horn F., (Bratislava)
Kongenitálne anomálie orbity a systémové súvislosti

7. Štětinová T., (Bratislava)
Sú elektrofyziologické metodiky prínosom pre predklinickú diagnostiku?

8. Liška V., (Litomyšl)
Sítnicový laser s navigací

KURZ
16:00 – 16:45
MUDr. Jamshed Anwarzai, (Trenčín)
Moderná laserkoagulácia sietnice

Sobota 20. 10. 2018
Sála A
8:30 – 10:45
Katarakta 2 (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: MUDr. Ladislav Kardos, doc. MUDr. Ján Novák, CSc.,prof. MUDr. Milan Izák, PhD., FEBO

1. Böhm P. ml., Böhm P., (Bratislava)
Hole and Crak technika pre matúrne katarkty

2. Kardos L., Špótová A., (Galanta)
Majú hydrofilné vnútroočné šošovky opodstatnenie v modernej kataraktovej chirurgii?

3. Siska V., Ďurčová T., Černák M., Černák A., (Bratislava)
Trans-PTK ako terapia pri makulárnej stromálnej dystrofii rohovky

4. Záhorcová M., Piovarči R., Smorádková A., (Bratislava)
Fakické šošovky – riešenie pre rizikové rohovky

5. Novák J., (Pardubice)
Nová platforma provedení přední kapsulektomie

6. Veselý P., Veselý F. Veselá Ľ., Faithová K., (Bratislava)
Trifokálna šošovka so sinusoidným profilom- klinické skúsenosti

7. Izák M. G. J., Izáková A. M., Selecká-Možuchová K., (Banská Bystrica)
Extrakapsulárna extrakcia katarakty a jej miesto v súčasnej mikrochirurgii katarakty
Prednáška podporená spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.

8. Sokolík J. jr., Kišacová L., Janek A., (Trenčín)
Kapsulorexa – prvé skúsenosti s novou technikou používanou pri operácii katarakty na našom pracovisku

9. Lörinc M., (Trenčín)
Bromfenak v liečbe pooperačného zápalu oka po operácii katarakty

10. Pastorová R., Dzúr S., Daboczi F., (Košice)
Ako rýchlo a jednoducho sa dá implantovať IOL

11. Izáková A. M., Selecká-Možuchová K., Izák M. G. J., (Banská Bystrica)
Akútna „LIMBAL STEM CELL DEFICIENCY“ po LASEKu

12. Ondreička R., Studený P., Marková H., (Bratislava)
Pre-Descemet´s endothelial keratoplasty (PDEK) – zhodnotenie výsledkov, Pracovisko: Centrum mikrochirurgie oka

13. Černák A., Siska V., Černák M., (Bratislava)
Keratokonus od A po Z. Čo vieme o keratokonuse

14. Smorádková A., Záhorcová M., Piovarči R., Belinská J., (Bratislava)
Novinky v liečbe keratokonusu

15. Veselý P., Veselý F., Veselá Ľ., Faithová K., (Bratislava)
Transplantácie rohovky femtosekundovým laserom

16. Pašta J., (Praha)
Pulsní cirkulární kapsulorhexe v rutinní praxi

Diskusia

10:45 – 11:00 Prestávka

11:00 – 12:45
Zadnosegmentová chirurgia (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: doc. MUDr. Petr Kolář, PhD., MUDr. Ladislav Jančo, FEBO

1. Perduková K., Fejková M., Jonecová D., (Košice)
Chirugická liečba makulopatie pri bilaterálnej jamke terča zrakového nervu

2. Anwarzai J., (Trenčín)
PPV - zaujímavé pooperačné nálezy

3. Alexík M., (Žilina)
Pneumatická retinopexia - elegantné riešenie amócie sietnice

4. Izák M. G. J., Izáková A. M., Vaníková L., Hájková Z., Selecká-Možuchová K. (Banská Bystrica)
Zadná skléroplastika pri progresívnej myopii- retrospektívny pohľad

5. Valášková J., Štefaničková J., Krásnik V., (Bratislava)
Krvácanie do makuly – naše skúsenosti s alteplázou

6. Kolář P., Oravcová L., (Bratislava)
Makulárna diera – porovnanie výsledkov konvenčnej 20G a bezstehovej 23G PPV

7. Jančo L., Mesárošová M., Leštáchová M., Mattová Ch., Kollárová A., Lešková V., (Banská Bystrica)
Hemoragické komplikácie VPDM a možnosti ich liečby

Diskusia

12:45 – 13:00 Ukončenie kongresu

13:00 – 14:00 Obed

Sála B
9:00 – 9:45
KURZ
Mgr. David Chytil, (Bratislava)
Pohodlné videnie, alebo základy subjektívnej refrakcie

11:00 – 12:30
Vária (prednášky v trvaní 7 min)
Chairmen: MUDr. Beáta Bušányová, PhD. MBA, doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO

1. Krasňanský M., Krasňanská J., (Považská Bystrica)
Prehľad typov kontaktných šošoviek používaných pri keratokónuse

2. Fogelton A., (Bratislava)
Eyeblink – ochrana očí pri práci s počítačom

3. Poropatichová P., Majtánová N., Kolář P. (Bratislava)
Atypická diagnostika sclerosis multiplex

4. Halička J., (Martin)
Bezpečná a účinná liečba cyklosporínom

5. Furdová A., Zahorjanová P., Waczulíková I., Šramka M., Králik G., Marková A., (Bratislava)
Postradiačná makulopatia u pacientov s malígnym melanómom uvey po stereotaktickej rádiochirurgii

6. Ferková N., Panisová J., Bieliková A., (Ružomberok)
Malígny exoftalmus, závažná zrak ohrozujúca komplikácia endokrinnej orbitopatie

7. Furdová A., Zahorjanová P., Marková A., Babál P., (Bratislava)
Zriedkavé nádory mihalníc na rozhraní malignity a benignity

8. Marková A., Furdová A., Sekáč J., (Bratislava)
Lymfóm očnice – prvé príznaky a výsledky terapie

9. Frankovská S., (Bratislava)
Postrehy z ambulantnej oftalmologickej praxe

Diskusia


Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

steiningerova@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0911 038 002

back to top