Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • Popiska k podujatiu

    XXI. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA

    6. 6. 2018 | Aula LF UPJŠ SNP 1, Košice

    6. júna 2018

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.
congress hotel banner

Aula LF UPJŠ

SNP 1, Košice

ÚVOD

Téma
Nová legislatíva pre imunizačný program
a imunologické prehľady

doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.
Oddelenie klinickej farmakológie
prof. MUDr. Krištúfková Zuzana, PhD., MPH
Predsedníčka SEVS

congress hotel banner

Aula LF UPJŠ

SNP 1, Košice

Hlavný partner

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top