Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA

    6. 6. 2018 | Aula LF UPJŠ SNP 1, Košice

    6. júna 2018

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

Téma
Nová legislatíva pre imunizačný program
a imunologické prehľady

doc. PharmDr. Jadwiga Fargašová, PhD.
Oddelenie klinickej farmakológie
prof. MUDr. Krištúfková Zuzana, PhD., MPH
Predsedníčka SEVS

Aula LF UPJŠ | XXI. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA

Aula LF UPJŠ

SNP 1, Košice

Hlavný partner

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top