Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA

    6. 6. 2018 | Aula LF UPJŠ SNP 1, Košice

Dôležité informácie

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Lakotová
e-mail: marketing@amedi.sk

mobil: 0903 224 625
A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

REGISTRAČNÝ POPLATOK: 5€

Platba v hotovosti na registrácii. 

Podujatie je hodnotené kreditmi CME a SLeK
Pasívna účasť: 5 kreditov


Hlavný partner

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top