Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • XXI. VÝCHODOSLOVENSKÝ VAKCINAČNÝ DEŇ LOUISA PASTEURA

    6. 6. 2018 | Aula LF UPJŠ SNP 1, Košice

Program

Program (k stiahnutiu vo formáte pdf TU)

12,00 – 13,00    REGISTRÁCIA

13,00                OTVORENIE A PREDSTAVENIE ÚČASTNÍKOV

•    Skrížená imunita – reálny efekt v očkovacom programe.
prof. MUDr. Oleár Vladimír, CSc.

•    Morbilli v ČR jako reemergentné onemocnení.
MUDr. Tkadlecová Hanka, PhD.

•    Imunologické prehľady SR – stratégia a praktická realizácia.
doc. MUDr. Avdičová Mária, PhD.

•    Očkovanie proti HPV infekcii v detskom a adolescentnom veku.
MUDr. Šimurka Pavol, PhD., MUDr. Urbančíková Ingrid, PhD.

•    Aktuálne otázky očkovania proti rotavírusovým infekciám.
MUDr. Šimurka Pavol, PhD., doc. MUDr. Štefkovičová Mária, PhD., MPH.,
prof. MUDr. Dluholucký Svetozár, CSc.

•    Chrípka – úmrtia, kazuistiky.
MUDr. Šeligová Jana, PhD.

•    Chrípka v ambulancii všeobecného lekára.
MUDr. Michaela Blahovská

•    PANELOVÁ DISKUSIA

Hlavný partner

PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top