Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

    4. - 5. 6. 2018 | Kasárne/Kulturpark Kukučínova 2, 040 01 Košice

    pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

for english website please click below


KLINIKA NEONATOLÓGIE LF UPJŠ A DFN
NOVORODENEC.SK N.O.

LEKÁRSKA FAKULTA UPJŠ, KOŠICE
DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE

Kasárne/Kulturpark | VIII. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

Kasárne/Kulturpark

Kukučínova 2, 040 01 Košice

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top