Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

    4. - 5. 6. 2018 | Kasárne/Kulturpark Kukučínova 2, 040 01 Košice

PROGRAM


HOSTIA:

Gery Weiner (USA)
1.
Intubácia na pôrodnej sále alebo intenzívke. Ako môžeme zlepšiť úspešnosť a zručnosti?

2. Kedy by sme mali začať a kedy ukončiť resuscitáciu (hranica viability a perzistujúca asystólia/bradykardia)?
3. Mekónium: Kedy je indikovaná intubácia?

Steven Donn (USA)
1.
Natrium Bikarbonát: Neopodstatnená liečba.

2. Desať indikácií na iniciáciu mechanickej ventilácie.
3. BPD: Mýty a farmakologický manažment.

David Adamkin (USA)
1.
Enterálna výživa na intenzívke.
2. „TPN“ ako podpora postnatálneho rastu.

3. Použitie odstriekaného mlieka od darkýň na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Bart Van Overmeire (Belgicko)
1.
Hypotenzia u novorodencov. Manažment.

2. Skúsenosti s NIDCAP a pridružená terapia.
3. Manažment analgézie u novorodencov.

Liisa Lehtonen (Fínsko)
1.
Prečo by sme mali integrovať rodičov do starostlivosti na jednotke intenzívnej starostlivosti.

2. Ako  by sme mali integrovať rodičov do starostlivosti na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Jae Kim (USA)
1.
Materské mlieko rozhoduje na jednotke intenzívnej starostlivosti.

2. IUGR – priberaj dieťa, priberaj.
3. Ako budujeme zdravý mikrobiom.
4. Fokus - pokus. Cielená ultrasonografia na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Peter Krcho (Slovensko)
1.
Zlyhanie na CPAP. Môžeme mu predísť?

2. Štandardná a alternatívna fortifikácia materského mlieka.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top