Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • VIII. KOŠICKÁ NEONATOLOGICKÁ KONFERENCIA

    4. - 5. 6. 2018 | Kasárne/Kulturpark Kukučínova 2, 040 01 Košice

POPLATKY

Registračný poplatok do 15. apríla 2018 po 15. apríli 2018
Zahraničný účastník 150 € 180 €
Domáci účastník 100 € 130 €
Sestry a študenti 50 € 80 €

Zvýhodnené poplatky platia v pri platbe prevodom na účet pri dodržaní stanovených termínov. 


Iné poplatky
Obed 4. jún 2018 5 €
Spoločenský večer 4. jún 2018 10 €
Obed 5. jún 2018 5 €


Spôsob platby
– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet

Majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003
Kód banky: 1111
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 4618
SWIFT: UNCRSKBX
Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47<br>0903 224 625

back to top