Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 30. Celoštátna konferencia Slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva

    18.-19.9.2015 | Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

REGISTRÁCIA/POPLATKY

REGISTRÁCIA
17. 9. 2015    17:00 - 19:00 hod.
18. 9. 2015    8:00 - 9:00 hod.
19. 9. 2015    8:00 - 9:00 hod.

Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne – Staré Hory
(pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku)

- ONLINE REGISTRÁCIA (prosím TU kliknuť) (Po registrácii Vám pride notifikačný e-mail).

KONFERENČNÝ POPLATOK

pre členov SSDL 15 €
pre nečlenov SSDL 20 €

SPOLOČENSKÝ VEČER
18.09.2015 5 €

 SPÔSOB PLATBY
•    prevodom na účet
•    v hotovosti pri registrácii

majiteľ účtu:  A-medi management, s.r.o.
                       Banka: UniCredit Bank
                       Číslo účtu: 1026852003/1111
                       Variabilný symbol: 180915
                       SWIFT: UNCRSKBX
                       IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
                       Poznámka: meno účastníka

V poznámke je potrebné uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top