Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 30. Celoštátna konferencia Slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva

    18.-19.9.2015 | Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

UBYTOVANIE

UBYTOVANIE
Ubytovanie si zabezpečuje účastník individuálne.

Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne – Staré Hory

e-mail: hory.stare@socpoist.sk

Pensión St. Maria – Staré Hory

tel.: 0918/810 134
e-mail: ubytovanie@pensionstmaria.sk


Penzión Daymont – Staré Hory

tel.: 048/419 91 05
e-mail: info@daymont.sk

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top