Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 30. Celoštátna konferencia Slovenskej spoločnosti dorastového lekárstva

    18.-19.9.2015 | Doškoľovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÝ DÁTUM
30. 06. 2015 ‒ Prihláška na aktívnu účasť

Hodnotenie SACCME:

Pasívna účasť:
18. 09. 2015                                                 7 kreditov

19. 09. 2015                                                 3 kredity

Spolu                                                          10 kreditov

Aktívna účasť: domáci autori                         10 kreditov

domáci spoluautori (prví dvaja)                       5 kreditov

zahraniční autori                                           15 kreditov

zahraniční spoluautori (prví dvaja)                 10 kreditov

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top