Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 33. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA

    21. - 22. 9. 2018 | Doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

    s medzinárodnou účasťou

    Registrácia nie je dostupná alebo už bola ukončená.

Úvod

doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prezidentka konferencie

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top