Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 33. CELOŠTÁTNA KONFERENCIA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI DORASTOVÉHO LEKÁRSTVA

    21. - 22. 9. 2018 | Doškolovacie a rekreačné zariadenie Sociálnej poisťovne Staré hory

Registrácia/Poplatky

REGISTRÁCIA
21. 9. 2018 08:00 - 09:00 hod.
22. 9. 2018 08:00 - 09:00 hod.

KONFERENČNÝ POPLATOK
pre členov SSDL 15 €
pre nečlenov SSDL 20 €

SPOLOČENSKÝ VEČER
21. 9. 2018 5 €

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top