Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 50. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA
    S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
    GALANDOVE DNI

    22. - 23. 11. 2018 | Aula Magna, JLF UK

INFORMÁCIE

MIESTO KONANIA
Galandove dni 22. – 23. 11. 2018:
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin
Ošetrovateľská sekcia (sestry) 22. 11. 2018:
BioMed – Poslucháreň, Edukačné centrum JLF UK, Malá Hora 4/B, Martin

ABSTRAKTY

Štrukturovaný abstrakt pošlite do 15. 10. 2018 na e-mail:
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA • galandovedni@gmail.com
(v predmete e-mailu uviesť Galandove dni)

ABSTRAKTY PRE OŠETROVATEĽSKÚ SEKCIU

Štrukturovaný abstrakt pošlite do 15. 10. 2018 na e-mail:
Bc. Elena Kurhajcová • kurhajcova@mfn.sk

JAZYK ABSTRAKTU

slovenský, český, anglický

E-POSTERY

- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu galandovedni@gmail.com
  v termíne do 15. 11. 2018

- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy
  a tabuľky vystrihnuté z iných súborov,
ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov.

Generálny Partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top