Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 50. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA
    S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
    GALANDOVE DNI

    22. - 23. 11. 2018 | Aula Magna, JLF UK

VÝBOR

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Bc. Elena Kurhajcová
MUDr. Alena Szokeová

VEDECKÝ VÝBOR 
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík, PhD.
MUDr. Jaroslav Fabry, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Havličeková, PhD.
Mgr. Mária Jančinová, PhD.
doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
Bc. Elena Kurhajcová
MUDr. Elena Prokopová
MUDr. Marta Špániková

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT
Ing. Dana Chodasová, e-mail: marketing@amedi.sk, mobil: 0903 224 625
A-medi management, s. r. o., Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

Generálny Partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top