Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 50. CELOSLOVENSKÁ PEDIATRICKÁ KONFERENCIA
    S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
    GALANDOVE DNI

    22. - 23. 11. 2018 | Aula Magna, JLF UK

Registrácia

REGISTRÁCIA
22. – 23. november 2018, od 7:30
Aula Magna, JLF UK v Martine, Malá Hora 4A, Martin

REGISTRAČNÝ POPLATOK

50. GALANDOVE DNI 22. – 23. 11. 2018
Lekár – 25 €
Sestra – 15 € (Nutné prihlásiť sa cez portál SKSaPA)
Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

SPÔSOB PLATBY — REGISTRAČNÉHO POPLATKU

• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 14. 11. 2018)
– majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank • SWIFT: UNCRSKBX
BAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Variabilný symbol: 221118 • Poznámka: meno účastníka

- V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová
faktúra.
  Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.

- V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
- Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

• v hotovosti pri registrácii

SESTRY SA MUSIA PRIHLÁSIŤ ELEKTRONICKY NA PORTÁLI SKSaPA


INÉ POPLATKY – platba v hotovosti pri registrácii

Obed – 7 €
Spoločenský večer – 15 €
Lístky je potrebné zakúpiť pri registrácii do 9:00 hod.

SPOLOČENSKÝ VEČER

22. 11. 2018 - Hotel TURIEC, A. Sokolíka, Martin, 19:00 hod.

Generálny Partner

Hlavní partneri

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top