Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • MEDZINÁRODNÝ NEONATOLOGICKÝ KONGRES

    12.-13.11.2015 | Hotel TATRA**** Nám. 1 mája 5
    811 06 Bratislava

REGISTRÁCIA/POPLATKY

REGISTRÁCIA
12. - 13. november 2015, Hotel TATRA****
Nám. 1 mája 5, 811 06 Bratislava


Online registrácia bola zastavená. Registrovať sa môžete na mieste. 


REGISTRAČNÝ POPLATOK

lekári do 15. 09. 2015 25 €   po 15 .09. 2015 30 €
sestry členky SSSaPA pri SLS do 15. 09. 2015 12 €   po 15 .09. 2015 17 €
sestry do 15. 09. 2015 15 €
  po 15 .09. 2015 20 €
Znížený poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet do 15.9.2015

INÉ POPLATKY - platba v hotovosti pri registrácii 
Obed    5 €
Galavečer spojený s odovzdávaním ocenenia Purpurové srdce, 12.11. 15 €
pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

Divadelné predstavenie – Pokrvní bratia 12.11.  15 €
Divadlo Nová scéna
Počet lístkov je obmedzený. Lístky je potrebné zakúpiť pri registrácii.


Spôsob platby registračného poplatku 
- v hotovosti pri registrácii
- prevodom na účet (prosíme uhradiť do 09. 11. 2015)
- majiteľ účtu:
  A-medi management, s.r.o.
  Banka: UniCredit Bank
  Číslo účtu: 1026852003/1111
  Variabilný symbol: 121115
  SWIFT: UNCRSKBX
  IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
  Poznámka: meno účastníka

V prípade platby prevodom je potrebné v poznámke uviesť meno a priezvisko účastníka na účely identifikácie platiteľa.

Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top