Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • MEDZINÁRODNÝ NEONATOLOGICKÝ KONGRES

    12.-13.11.2015 | Hotel TATRA**** Nám. 1 mája 5
    811 06 Bratislava

DôLEŽITÉ INFORMÁCIE

MIESTO A DÁTUM KONANIA
Hotel TATRA****
Nám. 1 mája 5, 811 06 Bratislava
12. - 13. november 2015

KONGRESOVÝ JAZYK
slovenský, český, anglický

FORMY PREZENTÁCIE
Prednášky, postery
Trvanie prednášok 10 min. s výnimkou vyžiadaných.

POSTERY
Rozmer posterov – 90cm šírka x 120 cm výška

ZASIELANIE PRIHLÁŠOK
Pasívna účasť
Zasielanie prihlášky na pasívnu účasť do 06.11.2015
Uprednostňujeme zasielanie on-line prihlášky

ONLINE REGISTRÁCIA (prosím TU kliknúť)


KONGRESOVÝ JAZYK

slovenský, český, anglický

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní odborného programu

Pasívna účasť:
12. 11. 2015                                        7 kreditov
13. 11. 2015                                        5 kreditov
Aktívna účasť:
domáci autor prednášky                    10 kreditov
domáci spoluautor prednášky             5 kreditov
zahraničný autor prednášky              15 kreditov
zahraničný spoluautor prednášky      10 kreditov
(Kredity možno priznať najviac 2 spoluautorom)


ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 5554 7247 <br>0903 224 625

back to top