Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 13. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

    06. 06. - 08. 06. 2019 | Banska Bystrica

Organizačný a vedecký výbor

ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Eva Bubánska, PhD.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
RNDr. Mária Knapková, PhD.
RNDr. Roman Koreň, PhD.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
MUDr. Oliver Petrík, PhD.
Mgr. Ľuba Pohorelá
doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc.
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
MUDr. Katarína Šimovičová
doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top