Vstupujete na odlišnú virtuálnu platformu / webovú stránku, ktorá má reklamný obsah, za ktorý zodpovedá jej prevádzkovateľ a je určená pre odborný zdravotnícky personál. Týmto udeľujem súhlas k vstupu na danú virtuálnu platformu / webovú stránku.
  • 13. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES

    06. 06. - 08. 06. 2019 | Banska Bystrica

Abstrakty a postery

ABSTRAKTY
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 15. 4. 2019 na e-mail
Lekári: karol.kralinsky@dfnbb.sk
Sestry: maria.supinova@szu.sk
(v predmete e-mailu uviesť 13. Slovenský pediatrický kongres)

JAZYK ABSTRAKTU
slovenský, český, anglický

POSTERY
- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu
marketing@amedi.sk v termíne do 30.05. 2019
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte
do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov,
ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word

HLAVNÍ PARTNERI

ADRESA

A-medi management, s.r.o.
Bárdošova 2, 831 01 Bratislava

KONTAKT

marketing@amedi.sk
+421 2 556 472 47 <br>0903 224 625

back to top